This content requires the latest Adobe Flash Player. Get Flash

Manuellterapi

Manuellterapi er ein spesialisering innenfor faget fysioterapi. Etter den 4-årige grunnutdanninga innan fysioterapi krevst det 1 år praksis før ein ta til på den 2-årige mastergraden innan manuellterapi. Manuellterapeuter i Noreg har enten eksamen i klinisk masterstudium i manuellterapi ved norsk universitet eller tilsvarende utdanning fra utlandet. Manuellterapeuter har bestått eksamen i differensialdiagnostikk, laboratorieanalyser og radiologi og har særskilt opplæring i trygdefaglige emner.

Kva gjer ein manuellterapeut?

Manuellterapeutar har spesialistkompetanse innan undersøking, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Dei undersøker og vurderer bevegelsesapparatets (for eksempel forskjellige ledds) nevromuskulære og biomekaniske funksjon med tanke på bevegelighet, stabilitet og smerte. Ved behov henviser manuellterapeutar pasientane vidare til billedutredning (røntgen, MRI, CT m.m.) eller til annan spesialist. Etter undersøkelsen vil manuellterapeuten kunne gi informasjon om diagnose, årsak til smerter og funksjonssvikt og prognose.

Manuellterapeutar benytter vitenskapelig dokumenterte behandlingsmetodar for å lindre smerte, gjenopprette normal funksjon eller forsenkje ein progredierende funksjonssvikt. Dømer på slike metoder er leddmobilisering og manipulasjon, manuell blautvevsbehandling, massasje, muskeltøyningar og nervemobilisering. I tillegg vil manuellterapeuten kunne veilede og styre rehabiliteringa etter skader og undervise i meistringsstrategier/kognitiv terapi ved kroniske smerter og sjukdom.

Manuellterapeuten foretar sin vurdering med ein grunnleggjande forståing for at feilfunksjonar i muskelskjelettsystemet også kan skuldast psykologiske og sosiale forhold. Gjennom behandlingsperioda vil du som pasient få informasjon om og hjelp til å trene opp og forbedre ein redusert funksjonsevne i tillegg til å forebyggje tilbakefall. Du vil også få veiledning om korleis du skal forholde deg til dine plager

Effekt av manuellterapi

Behandlingsmetodane som manuellterapeutar bruker er veldokumenterte, og har god effekt mot ein rekkje lidelsar og plagar i muskel- og skjelettsystemet.

Manuellterapi tar også stadig i bruk nye metodar som gjennom forskning viser seg å være effektive. Forskningsrapportar viser at det er svært liten risiko

for komplikasjonar knytt til manipulasjon av nakke og rygg.

Kva pasientar behandler en manuellterapeut?

Manuellterapeuter behandlar pasienter med plager og nedsatt funksjon i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Til dømes:

- nedsatt funksjon og smerter i og fra hode, kjeve, nakke og rygg.

- nedsatt funksjon og smerter i og fra bekkenet.

- nedsatt funksjon og smerter i og fra ledd, sener, musklar og nerver i armar og bein etter slitasje eller skade.


Les meir om manuellterapi her


Heim
Tore Ytre-Hauge
Linkar
Kontakt

Built with www.wisenav.com